Kính viếng hương hồn mẹ Tạ Phong Tần - Dân Làm Báo

Kính viếng hương hồn mẹ Tạ Phong Tần

Nhớ tích xưa Đức Mục Kiền Liên cứu mẹ 
Dập tắt lửa hồng đưa mẹ thoát cõi u minh 
Ngày hôm nay trên quê hương đau khổ của mình 
Có người Mẹ vì con dấn thân nơi hỏa ngục

Ôi tình Mẹ bao la như trời cao biển rộng 
Đem thân mình hóa thành ngọn đuốc thiêng 
Bao oan khiên mong truyền đến trăm miền 
Xin giúp con Mẹ đang trầm luân nơi ngục tối 

Ngọn đuốc hồng mong soi đường dẫn lối 
Cho tự do công lý đến cùng con 
Lửa bùng lên thân Mẹ dù không còn 
Mong con Mẹ sớm thoát vòng lao lý 

Ôi người Mẹ đi vào trang sử ký 
Của một thời đầy tang tóc đau thương 
Đại Hiếu Mục Kiền Liên danh rạng bốn phương 
Chữ Đại Từ này con xin dâng tặng Mẹ 
Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo