Nguyễn Marcel dành huy chương bạc trong cuộc tranh nhiều môn - Dân Làm Báo

Nguyễn Marcel dành huy chương bạc trong cuộc tranh nhiều môn

Hồ Thể Y (Danlambao) - Một niềm tự hào không những cho những người Đức gốc Việt mà cả dân Nhật Nhỉ Man (German) nổi tiếng phân biệt chủng tộc (Nazi). Sau 76 năm, một huy chương chưa bao giờ lập lại và có một người Đức gốc Việt làm thành tích và sẽ đi vào lịch sử nước Đức.

Nguyễn Marcel (Marcel Văn Minh Phúc Long Nguyễn) dành huy chương bạc trong môn thể dục dụng cụ. Anh là một người Đức sinh năm 1987 tại thành phố Munchen.

Huy chương Bạc đầu tiên cho Nguyễn Marcel, cũng là huy chương đầu tiên cho nước Đức sau 76 năm cho môn thể dục dụng cụ tổng quát này. Một ngạc nhiên vô cùng lớn cũng rất thích thú cho phương tiện truyền thông cũng như những nhà chuyên môn đã đánh giá "con gà nòi Fabian Hämbuchen của CHLBĐ" chỉ đạt thứ hạng 15...Bình Luận

Articles in English

Thời Sự

Video

 
http://danlambaovn.blogspot.com/search?max-results=50
Copyright © 2014 Dân Làm Báo