16 chữ vàng

Biếm họa : Cafe hoà tan (Danlambao)
 
Dân Làm Báo © 2011 | Designed by RumahDijual|Uncharted 3 and MW3 Forum